Aurora Mobility Solutions

LÝ DO TỒN TẠI

Phục vụ cộng đồng SME Việt Nam và khu vực bằng các giải pháp ứng dụng CNTT mới và phù hợp nhất nhằm tăng hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Đem lại lợi ích hài hòa cho các stakeholders (cổ đông, người dùng, nhà nước, và nhân viên) bằng việc cung cấp các dịch vụ số thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả.

Làm cầu nối cho các giải pháp ICT tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam dần làm chủ và tự xây dựng các giải pháp của mình.

SỨ MỆNH TẦM NHÌN

Tiên phong phát triển và sở hữu nhiều nền tảng dịch vụ web SaaS phục vụ các nghiệp vụ doanh nghiệp cũng như từng phân ngành cụ thể.

Là lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư và đối tác hàng đầu của các đối tác trong và ngoài nước về giải pháp ICT
Đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chuyên viên nhiều kinh nghiệp về telcos, IT & VAS và quản trị dự án. Hợp tác sâu rộng với các đối tác và tổ chức ICT quốc tế.

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

  • Telcos
  • Các giải pháp credit rating, scoring cho thuê bao
  • Các giải pháp về CEM và Social scoring
  • Người dùng cuối
  • Dịch vụ nội dung
  • Ứng dụng
  • SMEs
  • Bảo hành điện tử
  • Digital Marketing
  • Các dịch vụ SaaS khác