MISSION
Sứ mệnh
Đem lại lợi ích hài hòa cho các Stakeholders (cổ đông, người dùng, nhà nước, ban điều hành và AMSers) bằng việc cung cấp các dịch vụ số thiết thực, ý nghĩa cho các cá nhân và tổ chức, các hoạt động đầu tư hiệu quả.
Làm cầu nối cho các giải pháp số giữa Thế giới và Việt Nam nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam dần làm chủ và phát triển các giải pháp của mình.
Thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia giải những bài toán cộng đồng, đem lại ý nghĩa cuộc sống.
Vision
Tầm nhìn
 
VISION
Tầm nhìn
Là doanh nghiệp tầm quốc gia năm 2033, sẵn sàng cho IPO, ai cũng muốn đầu quân, đầu tư, hợp tác.
Là doanh nghiệp có năng lực về quản trị và ứng dụng công nghệ số vượt trội, luôn tiên phong về giải pháp cho cộng đồng doanh nghiệp.
 
Mission
Sứ mệnh
Previous
Next
Values
Giá trị cốt lõi
Kết quả - Hiệu quả
Là thước đo, là căn cứ đánh giá, quyết định. Lợi nhuận và tăng trưởng là mục tiêu thành công, đồng thời là cơ sở phương tiện để đạt các giá trị bên dưới. Mỗi cá nhân đều phải có Trách nhiệm, gắn với Kết quả công việc.
CON NGƯỜI KHÁT VỌNG
Phát triển, lựa chọn con người có Hoài bão, khát vọng, tầm nhìn, sáng tạo, phù hợp với Văn hóa AMS để tạo ra một AMS liên tục học tập, tiến bộ,thích ứng nhanh với thời cuộc, đáp ứng tốt nhất các nhu cầu, yêu cầu của khách hàng.
Phục vụ cộng đồng
Qua việc luôn Đổi mới, sáng tạo để tung ra các PoC (Proof of concept) sản phẩm và dịch vụ mới và thực hiện chúng khi chín muồi một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng.
Ngôi nhà chung
Với các thế hệ thực sự Kế thừa, Chia sẻ, và Thực hành giá trị chung.
Đạo đức kinh doanh
Là giới hạn cuối cùng ra quyết định, khi mà các tiêu chí kết quả, hiệu quả đáp ứng
PARTNERS
Đối tác - Khách hàng
Nhà mạng
Doanh nghiệp
HISTORY
Hành trình phát triển
Trò chuyện cùng chúng tôi!