SERVICE
DỊCH VỤ GIÁO DỤC
01
Nền tảng i365 Edu
Với mục tiêu xây dựng và phát triển một môi trường giáo dục toàn diện, bao gồm: khảo sát đo lường, học tập theo tài liệu, tham gia các khoá rèn luyện kỹ năng, sách đọc và tiếp nhận tư vấn từ chuyên gia. AMS i365 Edu là một nền tảng thông minh, chuyên nghiệp dành cho cả cá nhân lẫn tổ chức tham gia học tập rèn luyện, và có thể thay thế bất cứ công cụ học tập, tìm kiếm tư liệu, tài liệu giáo dục nào hiện có trên mạng internet. Với mục đích đi sâu đào tạo trải dài 12 lĩnh vực kỹ năng cốt lõi, gồm:

 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng thiết lập chiến lược
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Kỹ năng quản lý dự án
 • Kỹ năng quản lí thời gian
 • Kỹ năng kiểm soát căng thẳng
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng đổi mới, sáng tạo
 • Kỹ năng quản lí học tập
 • Kỹ năng nghề nghiệp


Học viên luôn có thể đọc sâu, tìm hiểu, và nhận ra trí tuệ tiềm năng của mình, từ đó nuôi dưỡng, phát triển bản thân và sự nghiệp một cách có định hướng và thuận lợi hơn.

Đến với AMS i365 Edu, học viên sẽ được cấp quyền truy cập đầy đủ và độc quyền vào toàn bộ các bài viết, bài khảo sát, video, podcast, sách bài tập, tài liệu liên quan và kế hoạch phát triển từng kỹ năng cùng ý kiến góp ý từ những chuyên gia đầu ngành. Ngoài ra, đội ngũ giảng viên tâm huyết của chúng tôi sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy, chấm điểm bài khảo sát và trả kết quả theo lịch biểu học tập cố định để đảm bảo nguồn kiến thức từ i365 Edu được truyền tài với học viên một cách trọn vẹn và có hệ thống.
Trò chuyện cùng chúng tôi!
Nền tảng i365 Edu sẽ là một môi trường toàn diện giúp doanh nghiệp khám phá, phát triển và đạo tạo kỹ năng cho đội ngũ nhân viên của mình, như kỹ năng mềm, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng cá nhân... nhằm mục đích nâng cao hiệu suất làm việc cũng như chất lượng kết quả công việc. Và tất cả đều nằm gọn trong hệ thống của chúng tôi với đầy đủ chức năng: giáo dục, khảo sát, chấm điểm, giảng dạy và lên kế hoạch đào tạo, phát triển.