Công ty CP AMS tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho Cán bộ nhân viên

Ngày 18/10/2022, Công ty CP AMS đã phối hợp với Bệnh viện Medlatech tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho CBCNV đang làm việc tại Công ty. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động, Công ty đã lấy ý kiến, tổng hợp chú trọng khám kiểm tra những… Continue reading Công ty CP AMS tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho Cán bộ nhân viên