Chương trình thiện nguyện “Vì một tương lai tươi sáng”

Nối dài những hoạt động thiện nguyện tại AMS – Vừa qua Công ty CP AMS tổ chức chương trình thiện nguyện “Vì một tương lai tươi sáng” kêu gọi, thu gom máy tính cũ nhằm ủng hộ một phòng máy tính cho các cháu là con em dân tộc thiểu số tại điểm Trường… Continue reading Chương trình thiện nguyện “Vì một tương lai tươi sáng”