CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TRUNG THU CHO EM TẠI LÀNG TRẺ EM SOS HÀ NỘI

Khi gió heo may nhè nhẹ thổi là một mùa Trung thu nữa lại về với trẻ em trên khắp đất nước. Trăng tròn sáng thắp lên sự chia sẻ yêu thương, niềm tin. Mùa trung thu ý nghĩa hơn với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần AMS khi Công… Continue reading CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TRUNG THU CHO EM TẠI LÀNG TRẺ EM SOS HÀ NỘI