Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Công ty cổ phần AMS là doanh nghiệp cung cấp giải pháp và dịch vụ viễn thông, đặc biệt là các giải pháp/dịch vụ mới trên nền di động. Công ty đồng thời là đối tác chiến lược của một số Hãng trên thế giới triển khai vào thị trường viễn thông Việt Nam. Hiện […]

Tuyển dụng lập trình viên PHP

Công ty cổ phần AMS là doanh nghiệp cung cấp giải pháp và dịch vụ viễn thông, đặc biệt là các giải pháp/dịch vụ mới trên nền di động. Công ty đồng thời là đối tác chiến lược của một số Hãng trên thế giới triển khai vào thị trường viễn thông Việt Nam. Hiện […]

Tuyển dụng Kỹ sư hệ thống

Công ty cổ phần AMS là doanh nghiệp cung cấp giải pháp viễn thông và CNTT cho các Nhà mạng, doanh nghiệp và cá nhân. AMS cũng là đối tác chiến lược của một số Hãng cung cấp dịch vụ, giải pháp trên thế giới vào thị trường viễn thông Việt Nam. Hiện nay Công […]

Tuyển dụng nhân viên biên tập nội dung

Công ty cổ phần AMS là nhà cung cấp giải pháp, dịch vụ, nội dung của các Nhà mạng di động tại Việt Nam, và là đối tác của các hãng cung cấp giải pháp hàng đầu trên thế giới. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty cần tuyển 02 Nhân viên phát […]